Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse

076-777 26 77 www.raoulwallenberg.se info@rwa.se

Stiftelsens ändamål fullgörs genom att, med Raoul Wallenbergs person och gärning som förebild, ge svenska gymnasieungdomar utbildning i ledarskap. Utbildningen ska vara årligen återkommande och ska ligga inom ramen för gymnasieskolans läroplan. Syftet med utbildningen är att skapa en större förståelse och respekt för ledarrollen och dess olika dimensioner, att ha förebilder men också att själv vara förebild. Eleverna ska få en ökad självinsikt och medvetenhet om hur de påverkar och kan påverkas. Utbildningen kommer att visa att gott ledarskap inte alltid följer av bra betyg utan främst handlar om ett förhållningsätt till sig själv och sin omvärld.

Ge en gåva

BG:
900-4706

Swish:
9004706

Org nr:
802424-1740

90-konto sedan:
2015

Nyckeltal för Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)13 75416 44714 053
Eget kapital (tkr)344234223409
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)17%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)83%