Rädda Barnens Riksförbund

08-698 90 00 www.raddabarnen.se kundservice@rb.se

Föreningens ändamål är att kämpa för barns rättigheter i Sverige och övriga världen. Föreningen verkar utifrån den värdegrund som uttrycks i Förenta Nationernas (FNs) allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och konvention om barns rättigheter. Föreningens arbete inriktas främst på de barn som har det svårast att få sina rättigheter tillgodosedda. Barns och ungas delaktighet samt arbete mot diskriminering ska genomsyra föreningens arbete.

Ge en gåva

PG:
900100-9,
900105-8,
900111-6,
900600-8,
901025-7,
902003-3,
902011-6

BG:
900-1009
900-1058
900-1116
901-0257
902-0033
902-0116

Swish:
9020033

Org nr:
802002-8638

90-konto sedan:
1944

Nyckeltal för Rädda Barnens Riksförbund

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)1 260 1111 331 6881 806 644
Eget kapital (tkr)488477511656616216
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)11%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)86%