Psoriasisförbundet

08-600 36 36 www.psoriasisforbundet.se info@pso.se

Förbundets syfte är att:

  • Verka för goda livsvillkor för människor med psoriasis, psoriasisartrit samt andra till psoriasis relaterade sjukdomar.
  • Verka för väl fungerande och jämlik vård och behandling.
  • Verka för vetenskaplig forskning samt spridning av information och kunskap.

Ge en gåva

PG:
900300-5,
900066-2

BG:
900-0662

Swish:
9000662

Org nr:
802002-7283

90-konto sedan:
1963

Nyckeltal för Psoriasisförbundet

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)10 62811 37213 619
Eget kapital (tkr)124121512417612
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)21%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)68%