Prostatacancerförbundet

08-655 44 30 www.prostatacancerforbundet.se kansli@prostatacancerforbundet.se

Förbundets ändamål är att utifrån ett patientperspektiv sprida kännedom om sjukdomen, tillvarata och främja prostatacancerpatienternas intressen, att generellt verka för goda diagnos- och behandlingsmetoder med sikte på att patientens livskvalitet blir så bra som möjligt, att samorndat bevaka och driva prostatacancerpatientenas frågor hos centrala myndigheter, organisationer och massmedia, att verka för bildandet av nya lokalföreningar, att ekonomiskt stödja kompetensutveckling av personal inom svensk prostatacancervård samt forskning och utveckling inom prostatacancervården i Sverige.

Ge en gåva

PG:
900101-7,
900608-1,
900650-3,
900854-1,
900856-6

BG:
900-1017
900-6081
900-6503
900-8541
900-8566

Swish:
9001017
9006081
9006503

Org nr:
857209-1422

90-konto sedan:
2006

Nyckeltal för Prostatacancerförbundet

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)26 98227 29053 003
Eget kapital (tkr)250362395645457
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)10%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)75%