Projekt Nima

076-171 79 66 www.projectnima.org info@projectnima.se

Föreningen är en icke-vinstdrivande organisation där ömsesidighet är den bärande tanken. Föreningen förmedlar utbildning, välgörenhet och donationer till och från alla deltagande parter. Föreningens syfte är att genom utbildning och ömsesidigt utbyte över nationsgränserna öka världsuppfattningen och bygga självkänsla hos barn och ungdomar i Ghana och i Sverige för att på så vis nå långsiktig positiv förändring.
Föreningen ska skapa lokala förebilder för att åstadkomma hållbar förändring. Dessa förebilder ska främst representeras av Projekt Nimas ambassadörer som när de startar sitt engagemang ska vara under 18 år. De ska undervisas av Projekt Nimas personal i organisationens huvudämnen samt i att kunna vidareutbilda i samma kurser. Även relevanta lokala organisationer ska uppmuntras att undervisa ungdomarna i dessa ämnen.
Projekt Nima stöder arbetet mot människohandel, i synnerhet handeln med barn, genom lokal samverkan med organisationer i Ghana samt andra länder. Det anordnas även utbildningar om barnhandel samt barnarbete för barn och vuxna i området. I detta ingår även extra stöd för barn som är särskilt utsatta, varit utsatta för människohandel eller andra trauman. Ambassadörerna i Projekt Nima bedriver även social verksamhet för utsatta människor i slummen såsom äldre och handikappade.

Ge en gåva

PG:
900640-4

BG:
900-6404

Swish:
9006404

Org nr:
802498-2301

90-konto sedan:
2018

Nyckeltal för Projekt Nima

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)10471115
Eget kapital (tkr)83-6
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)21%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)81%