Project Playground

Project Playground har den 4 januari 2021 på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 900473-0, 900520-8 och BG nummer 900-4730 och 900-5208 samt swish nummer 9004730.

Ge en gåva

Nyckeltal för Project Playground

År2017 2018 2019
Totala intäkter (tkr)8 8977 5139 149
Eget kapital (tkr)942871715267
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)23%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)93%