Pratham Sweden

073-525 60 14 www.prathamsweden.org info@prathamsweden.org

Pratham Sweden är en ideell förening som har till syfter att: samla in resurser för att stödja Pratham Indias implementering av utbildningsprogram, dels genom informationsspridning och dels genom riktade insamlingsaktiviteter, arbeta för att själva eller genom annan part utvärdera de program som finansieras av Pratham Sweden och som implementeras av Pratham India i syfte att utveckla utbildningsprogrammen.

Ge en gåva

PG:
900486-2

BG:
900-4862

Swish:
9004862

Org nr:
802453-1058

90-konto sedan:
2015

Nyckeltal för Pratham Sweden

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)81279984602
Eget kapital (tkr)82724824
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)30%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)67%