Posithiva Gruppens Stödfond

Posithiva Gruppens Stödfond har den 11 februari 2011 på egen begäran avslutat 90-kontona PG 900445-8 och BG 900-4458.

Ge en gåva