POOL2TUsen – Idrott i Samverkan

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 22 oktober 2007 att frånta POOL2TUsen – Idrott i Samverkan rätten att använda 90-konto PG 900427-6 på grund av att föreningen inte ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot.

Ge en gåva