Plan International Sverige Insamlingsstiftelse

08-587 755 00 www.plansverige.org plan@plansverige.org

Stiftelsens ändamål att direkt eller genom Plan International, erbjuda socialt stöd och finansiell och materiell hjälp till barn och deras behövande medellösa familjer i länder som ej har möjlighet att erbjuda sådant stöd och hjälp på egen hand, att öka meningsfull kommunikation mellan faddrar och/eller andra bidragsgivare och fadderbarn, deras familjer och samhällen, att öka allmänhetens förståelse för nödvändigheten av detta arbete.

Ge en gåva

PG:
900182-7,
900701-4 (fadderbidrag),
900731-1 (övriga bidrag)

BG:
900-1470
900-7014
900-7311
900-8707

Swish:
9007311

Org nr:
802404-9150

90-konto sedan:
1998

Nyckeltal för Plan International Sverige Insamlingsstiftelse

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)520 478528 148487 780
Eget kapital (tkr)302843428434241
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)14%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)86%