Pingst – Fria församlingar i samverkan (PMU)

08-608 96 00 www.pingst.se info@pingst.se

Föreningen har till ändamål att tjäna som forum för samverkan mellan själständiga, kristna församlingar i Sverige samt leda och utveckla dess gemensamma verksamheter. Föreningen betjänar bland annat församlingarna i deras uppdrag att lokalt, nationellt och internationellt bygga Guds rike, genom vittnesbörd, diakoni och gemneskap så att Jesus blir känd, trodd, älskad och efterföljd, att vara en nationell och internationell talesman för medlemsförsamlingarna och utgöra en gemensam röst i samhällsdebatten, att leda och utveckla pingsförsamlingarnas gemensamma arbete inom verksahetsområdena barn och ungdom, mission och bistånd, sång och musik, media, utbildning, handikapparbete, vård och omsorg,

Ge en gåva

PG:
900050-6

BG:
900-0506

Swish:
9000506

Org nr:
802004-0575

90-konto sedan:
1965

Nyckeltal för Pingst – Fria församlingar i samverkan (PMU)

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)236 154236 074245 998
Eget kapital (tkr)127008134093133358
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)10%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)86%