Personskadeförbundet RTP

08-629 27 80 www.rtp.se info@rtp.se

Riksförbundets ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människor med funktionsnedsättning som följd av trafik- olycksfalls- eller polioskada. Med utgångspunkt i FNs konvention om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning, arbetar vi för att människor med funktionsnedsättning får möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor som övriga befolkningen, att främja vård och rehabilitering så att människor med funktionsnedsättning får möjligheter till en god livssituation, att följa vetenskaplig forskning och utveckling inom förbundets intresseområden.

Ge en gåva

PG:
900006-8

BG:
900-0068

Swish:
9000068

Org nr:
815200-4134

90-konto sedan:
1948

Nyckeltal för Personskadeförbundet RTP

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)9 2449 04913 215
Eget kapital (tkr)8471833311494
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)22%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)72%