Permobilstiftelsen

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 29 mars 2007 att inte bevilja Permobilstiftelsen förlängd giltighetstid för 90-konto PG 900700-6 på grund av att stiftelsen har delat ut för lite till ändamålet samt haft för höga förvaltningskostnader.

Ge en gåva