Peace Parks Foundation – Sweden

08-7480090 www.peaceparks.se lena.malmberg@peaceparks.se

Föreningens ändamål är att stödja Peace Parks Foundation i Sydafrika (PPF-SA) som har som ändamål att underlätta bildandet av gränsöverskridande arealer i södra Afrika och därigenom stödja hållbar ekonomisk utveckling, främja bevarandet av biologisk mångfald och regional fred och stabilitet.

Ge en gåva

PG:
900158-7

BG:
900-1587

Swish:
9001587

Org nr:
802445-2248

90-konto sedan:
2009

Nyckeltal för Peace Parks Foundation – Sweden

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)41 05856 29747 119
Eget kapital (tkr)671125146938
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)5%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)91%