Out of Ashes

Out of Ashes har den 4 januari 2021 på egen begäran avslutat sitt 90-konto 900613-1 och swish nummer 9006131.

Ge en gåva

Nyckeltal för Out of Ashes

År2018 2019
Totala intäkter (tkr)510676
Eget kapital (tkr)13737
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)87%