Open Doors Sverige

019-31 05 00 www.open-doors.se sweden@od.org

Open Doors Sverige är en kristen missionsorganisation som verkar i enlighet med Lausannedeklarationen, politiskt oberoende och inte bundet till något religiöst samfund eller förening. Föreningen arbetar eukumeniskt både i Sverige och internationellt. Verksamheten syftar till att stärka och utrusta den del av Kristi kropp som möter och lever med restriktioner och förföljelse för sin tro på Jesus Kristus, samt uppmuntra deras medverkan i världens evangelisering genom att förmedla biblar, litteratur, ledarträning, socioekonomiskt stöd och engagerad förbönstjänst, att förbereda den del av Kristi kropp som lever i hotade eller ostabila områden att möta lidande och förföljelse samt att uppman Kristi kropp i den fria världen att identifiera sig med sina hotade och förfölja trossyskon samt mobilisera stöd och ett aktivt engagemang.

Ge en gåva

PG:
900305-4

BG:
900-3054

Swish:
9003054

Org nr:
802439-9845

90-konto sedan:
2013

Nyckeltal för Open Doors Sverige

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)15 84717 81616 857
Eget kapital (tkr)179233903013
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)15%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)81%