Onkologiska klinikens i Lund Forskningsstiftelse

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 27 maj 2014 att frånta Onkologiska klinikens i Lund Forskningsstiftelse rätten att använda 90-konto PG 900651-1 och BG 900-6511 på grund av att stiftelsen inte betalat årsavgiften till Svensk Insamlingskontroll.

Ge en gåva