Ögonfonden/Stiftelsen Synfrämjandets Forskningsfond

08-39 91 22 www.ogonfonden.se info@ogonfonden.se

Stiftelsen har som allmänt ändamål att främja och initiera vetenskaplig ögon- och synforskning i syfte att förebygga och behandla ögonsjukdomar och synskador samt att effektivt utnyttja kvarvarande synförmåga.

Ge en gåva

PG:
900722-0

Swish:
9007220

Org nr:
802012-4999

90-konto sedan:
2002

Nyckeltal för Ögonfonden/Stiftelsen Synfrämjandets Forskningsfond

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)5 2104 7328 310
Eget kapital (tkr)352253466837505
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)6%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)87%