NRH Trauma Riks

NRH Trauma Riks har på egen begäran den 18 november 2022 avslutat sina 90-konton PG 900532-3 och BG 900-5323 samt Swish 900 53 23.

Ge en gåva

Org nr:
802496-4085

90-konto sedan:
2016

Nyckeltal för NRH Trauma Riks

År2019 2020 2021
Totala intäkter (tkr)9018243
Eget kapital (tkr)4414093
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)66%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)55%