Nordisk Hjälp

040-21 29 33 www.nordiskhjalp.com info@nordiskhjalp.com

Föreningens ändamål är att stödja fattiga och faderlösa barn, bedriva kortsiktiga och långsiktiga utvecklingsprojekt i omvärlden, samt även att starta verksamhet i Sverige för att hjälpa barn, unga och utsatta människor.

Ge en gåva

PG:
900112-4,
900323-7

BG:
900-1124

Swish:
9001124
9003237

Org nr:
802428-7636

90-konto sedan:
2007

Nyckeltal för Nordisk Hjälp

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)9 6749 07617474
Eget kapital (tkr)13411563740
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)88%