Nema Problema

070-563 93 29 www.nemaproblema.se info@nemaproblema.se

Föreningens ändamål är att verka för ett mer inkluderande och positivare Sverige. För att uppfylla ändamålet ska föreningen driva aktiviteter som: Hjälper utrikes födda till sysselsättning, Skapar möten mellan utrikes födda och inrikes födda. Sprider en faktabaserad bild av migration och integration.

Ge en gåva

BG:
900-6818

Swish:
9006818

Org nr:
802505-9208

90-konto sedan:
2019

Nyckeltal för Nema Problema

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)29145 0175 286
Eget kapital (tkr)95216952231
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)5%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)82%