Move & Walk Insamlingsstiftelse

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 8 februari 2006 att frånta Move & Walk Insamlingsstiftelse rätten att använda 90-konto PG 900754-3 på grund av att insamlingsstiftelsen inte ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot.

Ge en gåva