Monica och Carl-Axel Ekmans Insamlingsstiftelse

070-652 47 75 www.garissa.se lindell.bosse@gmail.com

Stiftelsens ändamål är att varaktigt förbättra livsvillkoren för utsatta flickor och kvinnor, i första hand boende i utvecklingsländer, för att långsiktigt främja dessa gruppers utbildning, hälso- och sjukvård samt aktivt verka för att avskaffa kvinnlig könsstympning.

Ge en gåva

PG:
900177-7

BG:
900-1777

Swish:
9001777

Org nr:
802425-7530

90-konto sedan:
2009

Nyckeltal för Monica och Carl-Axel Ekmans Insamlingsstiftelse

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)4496850
Eget kapital (tkr)99210540
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)0%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)0%