MOD – Mer organdonation

070-200 40 28 www.merorgandonation.se info@merorgandonation.se

Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden, med syfte att verka för utvecklingen av organdonation i Sverige, samt att genom olika arrangemang och aktiviteter främja organdonation och patientutbildningar.

Ge en gåva

PG:
900394-8,
900498-7 (För OCR inbetalningar)

BG:
900-3948
900-4987 (För OCR inbetalningar)

Swish:
9003948

Org nr:
802465-1591

90-konto sedan:
2014

Nyckeltal för MOD – Mer organdonation

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)1 0192 3481 926
Eget kapital (tkr)139620491783
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)108%