Missing People Sweden

031-760 90 60 www.missingpeople.se info@missingpeople.se

Föreningen har till ändamål att publicera efterlysningar av samt samordna och genomföra eftersök för att finna försvunna personer i Sverige. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att på kortast möjliga tid organisera eftersök och därmed bistå anhöriga samt polis och andra. Vidare kan föreningen arbeta med opinionsbildning och information för att motverka att försvinnanden sker.

Ge en gåva

PG:
900562-0,
900568-7 (För OCR inbetalning)

BG:
900-5620
900-5687 (För OCR betalningar)

Swish:
9005620

Org nr:
802463-5867

90-konto sedan:
2016

Nyckeltal för Missing People Sweden

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)3 3495 2915075
Eget kapital (tkr)14251267685
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)27%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)79%