Mind

08-34 70 65 www.mind.se info@mind.se

Mind är en förening med uppgift är att främja psykisk hälsa. Denna uppgift innefattar bland annat att bidra till att skapa förutsättningar för psykisk hälsa hos individen och i samhället. Med psykisk hälsa avses att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, att de kan använda sina resurser, vara delaktiga i samhället och uppleva att de har förmåga att hantera livets normala motgångar.

För att fullfölja vår uppgift vill Mind:

  • I samarbete med inom området verkande föreningar och institutioner arbeta för att arbeta för att främja psykiskt hälsa, både förebyggande och genom utveckling och förbättring av kompetens och metoder.
  • Ge individuellt medmänskligt stöd för att främja den psykiska hälsan. Stödet inriktas på särskilt utsatta grupper.
  • Påverka politiska beslutsprocesser och verka opinionsbildande och kunskapsspridande genom bland annat föredrag, konferenser och spridning av filmer och publikationer.

Ge en gåva

PG:
900853-3

BG:
900-8533

Swish:
9008533

Org nr:
802002-7291

90-konto sedan:
2004

Nyckeltal för Mind

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)44 46851 73856 265
Eget kapital (tkr)128581296112608
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)13%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)85%