MedieMission International

08-644 95 25 www.mediemission.se info@mediemission.se

Föreningens ändamål är att genom medieproduktion i form av TV-, radioprogram. litteratur, utbildning och internet sprida ett kristet budskap, att samla in medel för sin globala verksamhet, att i samarbete med lokala aktörer arrangera och genomföra humanitära insatser.

Ge en gåva

PG:
900307-0

BG:
900-3070

Org nr:
802423-0248

90-konto sedan:
2012

Nyckeltal för MedieMission International

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)206129733022
Eget kapital (tkr)159134477
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)15%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)82%