Maskrosbarn

073-695 15 05 www.maskrosbarn.org kontakt@maskrosbarn.org

Föreningens ändamål är att stödja unga som har föräldrar som har missbruk, psykiskt sjukdom eller som utsätter dem för våld. Föreningen ska arbeta för att informera om och öka kunskapen i samhället kring målgruppen. Föreningen ska arbeta för att målgruppens rättigheter blir tillgodosedda.

 

Ge en gåva

PG:
900796-4

BG:
900-7964

Org nr:
802434-6846

90-konto sedan:
2022

Nyckeltal för Maskrosbarn

År2022
Totala intäkter (tkr)24 108
Eget kapital (tkr)11756
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)16%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)87%