Män för Jämställdhet

08-17 82 00 www.män.se info@mfj.se

Föreningen verkar för jämställdhet och mot våld. Vi arbetar för att förebygga mäns våld och utmana destruktiva maskulinitetsnormer. Vår vision är ett jämställt samhälle utan våld, Vi vill särskilt engagera pojkar och män i jämställdhetsarbetet utifrån en feministisk grundsyn.

Ge en gåva

PG:
900585-1

Swish:
9005851

Org nr:
802407-2160

90-konto sedan:
2017

Nyckeltal för Män för Jämställdhet

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)40 46843 04439 836
Eget kapital (tkr)756274937016
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)9%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)89%