Majblommans Riksförbund

031-60 68 90 www.majblomman.se info@majblomman.se

Riksförbundets ändamål är att förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, funktionsnedsättning, skador och sociala missförhållanden hos barn i Sverige. FN:s konvention om barnets rättigheter ska ligga till grund för förbundets verksamhet.

Ge en gåva

PG:
901907-6

Swish:
9019076

Org nr:
857200-5083

90-konto sedan:
1998

Nyckeltal för Majblommans Riksförbund

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)47 05958 44684 088
Eget kapital (tkr)750756862775574
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)20%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)77%