Maj-Lis Filantropiska Insamlingsstiftelse

Maj-Lis Filantropiska Insamlingsstiftelse har på egen begäran den 9 januari 2023 avslutat sina 90-konton PG 900499-5 och Swish 9004995.

Ge en gåva

PG:
900499-5

Swish:
9004995

Org nr:
874400-6506

90-konto sedan:
1990

Nyckeltal för Maj-Lis Filantropiska Insamlingsstiftelse

År2019 2020 2021
Totala intäkter (tkr)274165213
Eget kapital (tkr)1175430
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)106%