MAF-Sweden

070-533 48 85 www.maf.se office@maf.se

Föreningens ändamål är bland annat att medverka till och utveckla kristet missions- och biståndsarbete genom att i MAF International och andra systerorganisationer medelst flyg, teknologi och utbildning betjäna och stödja nationella kristna kyrkor, missions-, bistånds- och katastroforganisationer samt nationella infrastrukturer. Föreningen sprider även information om miljö och livsförhållanden i länder där föreningen verkar.

Ge en gåva

PG:
900891-3

BG:
900-8913

Swish:
9008913

Org nr:
822001-7506

90-konto sedan:
2002

Nyckeltal för MAF-Sweden

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)7 9779 32410 816
Eget kapital (tkr)174817581629
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)24%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)76%