Lyft ett barn ur mörkret

08-588 840 51 www.lyftettbarn.se info@lbum.se

Föreningens ändamål är att lindra nöd och lidande bland barn, ungdomar och vuxna i Sverige, Norden och intenationellt. Föreningen förmedlar medel till organisationer för att bygga och driva skolor, barnhem och kliniker, att genomföra och stödja utbildningsprojekt, humanitärhjälp och katastrofinsatser, hälso- och sjukvård, brunnsborrning, miljöprojekt, livelihood-projekt och ”hjälp till självhjälp”. Föreningen förmedlar ekonomiska medel för vård, omsorg, rehabilitering och rekreation av barn, ungdomar, vuxna och familjer.  Föreningen vill medverka till en hållbar utveckling av det civila samhället. Föreningen ska nå allmänheten och sprida information om aktuella projekt.

Ge en gåva

BG:
900-1934

Swish:
9001934

Org nr:
802450-1424

90-konto sedan:
2010

Nyckeltal för Lyft ett barn ur mörkret

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)124145300
Eget kapital (tkr)332350427
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)16%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)52%