LP-Verksamhetens Insamlingsstiftelse

Stiftelsen har på egen begäran den 29 juni 2016 avslutat sina 90-konton PG 901696-5 och BG 901-6965.

Ge en gåva