LP-Verksamhetens Ideella Riksförening

08-619 25 10 www.lp-verksamheten.se info@lp-verksamheten.se

LP-verksamhetens Ideella Riksförening har till uppgift att på kristen grund fortsätta och vidareutveckla det arbete som ”Lewi Pethrus Stiftelse för filantropisk verksamhet” tidigare bedrivit, med inriktning på att i förebyggande syfte informera om skadorna vid droganvändning, samt att genom rehabilitering och eftervård söka återföra missbrukare och deras familjer till ett normalt samhällsliv. Föreningens syfte är också att bedriva ett drogförebyggande arbete riktat till ungdomar, samt stödja barn och ungdomar som växer upp i hem där det förekommer missbruk av droger.
LP-verksamhetens Insamlingsstiftelse kommer att avsluta sitt 90-konto.

Ge en gåva

PG:
900489-6

BG:
900-4896

Swish:
9004896

Org nr:
802404-3716

90-konto sedan:
2015

Nyckeltal för LP-Verksamhetens Ideella Riksförening

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)20 52323 29918 776
Eget kapital (tkr)7174875210366
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)10%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)84%