Loza Foundation Insamlingsstiftelse

073-321 38 23 www.lozafoundation.org info@lozafoundation.org

Loza Foundation Insamlingsstiftelses ändamål är att stödja särskilt utsatta människor i ekonomiskt eftersatta länder främst: psykiskt och fysiskt sjuka och funktionshindrade människor, barn i utsatthet, kvinnor utsatta för våld och förtryck samt fattiga och hemlösa genom verksamheter som arbetar för, eller ska komma att arbeta för dessa. För deras mänskliga rättigheter och för att de ska kunna leva under värdiga förhållanden. Genom att driva informations och opinionsarbete om särskilt utsatta människors rättigheter för att därigenom påverka så att bestående förbättringar uppstår för dessa människors levnadsvillkor. Genom att utveckla samarbeten mellan industriländer och ekonomiskt utsatta länder i syfte att främja en demokratisk, ekonomisk och social utveckling i den svaga regionen, och att dessa samarbeten har en gemensam målsättning om en hållbar utveckling, rättvisa system och miljömässiga vinster. Stiftelsen ska inledningsvis verka i ekonomiskt eftersatta länder i Europa. Stiftelsen kan efter viss tid, som styrelsen bestämmer, även driva ändamålsenligt verksamhet i andra länder runt om i världen där det finns stora behov av demokratisk, ekonomisk och social utveckling.

Ge en gåva

PG:
900624-8

BG:
900-6248

Swish:
9006248

Org nr:
802480-2558

90-konto sedan:
2017

Nyckeltal för Loza Foundation Insamlingsstiftelse

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)111612382278
Eget kapital (tkr)249551674
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)82%