Love and Hope

08-121 30 300 www.loveandhope.org info@loveandhope.org

Föreningen är en icke vinstdrivande insamlingsorganisation på kristen värdegrund där vi tror på alla människors lika värde, vars syfte är att i Asien: rädda människor som fallit offer för trafficking och barnsexhandel, lokalisera och hjälpa de som ligger i riskzonen att bli offer för trafficking och sexslaveri, hjälpa räddade människor med ett hem, mat, vård och utbildning, motverka orsakerna till att människor riskerar att bli offer för trafficking och sexslaveri, hjälpa lokala samhällen i fattigdom och nöd. Samt nationellt och internationellt: bedriva information och opinionsbildning i frågor som rör trafficking och sexslaveri, stödja forskning och utbildning inom trafficking och sexslaveri.

Ge en gåva

PG:
900506-7,
900523-2

BG:
900-5067
900-5232

Swish:
9005067

Org nr:
802420-5968

90-konto sedan:
2016

Nyckeltal för Love and Hope

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)7 4376 7407 321
Eget kapital (tkr)491358367178
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)13%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)74%