Ljus i Öster

08-564 840 40 www.ljusioster.se info@ljusioster.se

Föreningens ändamål är att sprida evangelium till människor i företrädesvis Östra Europa, Centralasien, Sibirien, Mongoliet och Kina.

Ge en gåva

PG:
900362-5,
900191-8 (För OCR-inbetalningar)

BG:
900-3625
900-1918

Swish:
9003625

Org nr:
802003-0972

90-konto sedan:
1993

Nyckeltal för Ljus i Öster

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)14 61319 72914 415
Eget kapital (tkr)99561605816006
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)11%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)75%