Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar

013-28 11 74 www.lionsforskningsfond.se kjerstin.odman@liu.se

Föreningen har till huvudsakligt ändamål att genom forskningsanslag främja ej disputerade forskares medicinska forskning vid Linköpings universitet/Hälsouniversitetet inom folksjukdomarnas områden.

Ge en gåva

PG:
900236-1

BG:
900-2361

Swish:
9002361

Org nr:
822002-5780

90-konto sedan:
2011

Nyckeltal för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)2 9189784 355
Eget kapital (tkr)10089841110521
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)6%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)137%