Lions Club Borensberg

0709-67 06 08 www.lionsborensberg.se lionshusbyfjol@hotmail.com

föreningens ändamål är att främja och aktivt delta i samhällsnyttig verksamhet av humanitär, social och kulturell art samt att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.

Ge en gåva

BG:
900-8657

Swish:
9008657

Org nr:
824000-4450

90-konto sedan:
2024