Linköpings Moskéstiftelse

013-10 46 61 www.linkopingmoske.se lins@linkopingsmoske.se

Stiftelsens ändamål som är att å ena sidan, arbeta med Islams nyttiga verksamhet som främjar muslimernas trosutövning i Sverige. Å andra sidan, sedan ytterligare medel tillförts stiftelsen genom insamlingar m.m., bygga och förvalta en moské, som kan användas för sammankomster, för att hålla bön och för undervisning av islam.

Ge en gåva

PG:
900653-7

Org nr:
822003-7918

90-konto sedan:
2019

Nyckeltal för Linköpings Moskéstiftelse

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)2587311 765
Eget kapital (tkr)739180329723
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)16%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)0%