Lilla hjärtat vänförening

0734272752 www.lillahjartat.com info@lillahjartat.com

Föreningens ändamål är att ge alla utsatta barn en säker och dräglig uppväxtmiljö inom familjehemsvård. Utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter ska Lilla Hjärtat vänförening verka för att barn och unga ska få rätt hjälp av samhället.

Ge en gåva

PG:
900820-2

BG:
900-8202

Swish:
9008202

Org nr:
802529-9713

90-konto sedan:
2023