Lepramissionen Sverige

019-58 37 90 www.lepramissionen.se info@lepramissionen.se

Föreningens ändamål är att verka för utrotandet av lepra och dess följder, att på kristen grund stödja och driva projekt för utveckling, rehabilitering och integrering av lepravården, samt stödja projekt för människor med annat handikapp eller utanförskap, att sprida kunskap samt stimulera till ökat intresse i Sverige om lepra, dess förekomst, följder och behandlingsmöjligheter, att sända ut missionsarbetare.

Ge en gåva

PG:
900-3930

BG:
900393-0

Swish:
9003930

Org nr:
875001-4063

90-konto sedan:
1993

Nyckeltal för Lepramissionen Sverige

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)11 18812 76312 764
Eget kapital (tkr)144121071540
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)91%