Läkarmissionen – stiftelse för filantropisk verksamhet

08-620 02 00 www.lakarmissionen.se info@lakarmissionen.se

Stiftelsens huvudändamål är att främja kristen Läkarmission, vilket innebär internationell hjälpverksamhet, speciellt för främjande av barns och ungdoms vård, fostran och utbildning, samt till hjälp och vård av behövande åldringar, sjuka och handikappade.  Medel som tillfaller Stiftelsen genom testamente eller livstidsdonationer utan särskild ändamålsbestämning, skall alltid användas för här angivet ändamål. Stiftelsen skall även understödja hjälparbete av annat slag, i första hand i u-länder, men efter prövning från fall till fall på andra håll. Därjämte skall Stiftelsen främja bibelmission samt tidningsmission och annan litteraturmission i Sverige och andra länder.

Ge en gåva

PG:
900021-7,
901718-7

BG:
900-0217
901-7187

Swish:
9000217

Org nr:
802005-9989

90-konto sedan:
1966

Nyckeltal för Läkarmissionen – stiftelse för filantropisk verksamhet

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)209 856212 867297 084
Eget kapital (tkr)723617374574420
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)14%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)85%