Läkare utan Gränser

010-199 32 00 www.lakareutangranser.se reception.sweden@stockholm.msf.org

Föreningen bistår befolkningsgrupper i nöd, människor drabbade av naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan samt offer för väpnade konflikter.

Ge en gåva

PG:
900603-2,
901304-6 (För OCR inbetalningar)

BG:
900-6032

Swish:
9006032

Org nr:
802017-2360

90-konto sedan:
1994

Nyckeltal för Läkare utan Gränser

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)702289578804750469
Eget kapital (tkr)506335466
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)17%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)83%