Kväkarhjälpen

070-732 78 65 www.kvakare.se/kvakarhjalpen kvakarhjalpen@kvakare.se

Föreningens ändamål är att bidra till fred, försoning och demokratiutveckling. Detta sker genom stöd till internationell biståndsverksamhet i form av utvecklingssamarbete och direkt stöd till kväkarledda och kväkarinspirerade projekt. Insatser sker med respekt för alla människors okränkbarhet och lika värde och består främst av utbildning och hjälp till självhjälp.

Ge en gåva

PG:
900735-2

BG:
900-7352

Swish:
9007352

Org nr:
802527-2041

90-konto sedan:
2020

Nyckeltal för Kväkarhjälpen

År2021 2022
Totala intäkter (tkr)27472513
Eget kapital (tkr)603455
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)4%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)93%