Kristen Samverkan Småland-Blekinge

Kristen Samverkan har på egen begäran den 9 januari 2014 avsluta sina 90-konton PG 901140-4 och PG 901141-2.

Ge en gåva