Kostfonden

070-144 15 10 www.kostfonden.se info@kostfonden.se

Kostfonden är en ideell förening som har till uppgift att verka för att öka den vetenskapligt underbyggda kunskapen inom klinisk nutrition, d.v.s. beträffande kostens påverkan på människors hälsa och sjukdom huvudsakligen genom att stödja, organisera och samordna kostforskning. Föreningen ämnar initiera och stödja kliniska vetenskapliga studier där kostens inverkan på en eller flera av följande sjukdomar utvärderas: Typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom, cancer, demens, autoimmuna sjukdomar, fibromyalgi, gikt, polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), barnlöshet, akne, allergi, astma, irritabel tarm, funktionella buksmärtor, magsår, förstoppning, hemorrojder, åderbråck, tarmfickor, tarminflammationer som ulcerös kolit och Crohns sjukdom, celiaki, glutenkänslighet utan celiaki, typ 1-diabetes, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism, migrän, ätstörningar och epilepsi. Studiernas syfte ska vara att utvärdera om en viss diet eller olika komponenter i kosten kan motverka sjukdom.

Ge en gåva

PG:
900424-3

BG:
900-4243

Swish:
9004243

Org nr:
802489-3532

90-konto sedan:
2014

Nyckeltal för Kostfonden

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)1 46514041358
Eget kapital (tkr)1039771393
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)18%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)102%