Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

08-699 64 00 www.korpen.se info@korpen.se

Föreningens ändamål är att utveckla, organisera och sprida arbetsplatsanknuten idrott, hälsoinriktad motionsidrott och rekreation. Korpens verksamhet bedrivs främst i anslutning till arbetsplatser, bostadsområden och i andra sammanslutningar (korporationer*). Korpen organiserar såväl individer som grupper. Korpen ska aktivt verka för en idrott fri från droger och doping.

*Korporation – en sammanslutning som erkänns som juridisk person . För att kunna vara korporation krävs också att det finns stadgar.

Ge en gåva

PG:
900781-6

BG:
900-7816

Swish:
9007816

Org nr:
802001-8613

90-konto sedan:
2022

Nyckeltal för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

År2022
Totala intäkter (tkr)38 480
Eget kapital (tkr)13135
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)5%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)99%