Konung Carl XVI Gustavs insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap

070-672 84 70 www.ungtledarskap.se info@ungtledarskap.se

Stiftelsens ändamål är att främja ungdomars utbildning i värdebaserat ledarskap utifrån de värderingar som kommer till uttryck i scoutrörelsen genom utdelning av stipendier till välförtjänta unga ledare för vidare utbildning i ledarskap, stöd till scoutrörelsens ledarskapsutbildning, stöd till ungdomars utveckling och utbildning i ledarskap inom näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer.

Ge en gåva

PG:
900081-1

BG:
900-0811

Org nr:
802425-0642

90-konto sedan:
2006

Nyckeltal för Konung Carl XVI Gustavs insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)3 7523 895491
Eget kapital (tkr)225972478521996
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)11%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)326%